Aktuality / Michal Kosť oslávil okrúhle životné jubileum

V apríli tohto roku oslávil svoje životné jubileum, 60 rokov Ing. Michal Kosť. Pri príležitosti tohto krásneho sviatku bol prijatý na MsÚ Svidník, kde si priamo z rúk primátora mesta Ing. Jána Holodňáka prevzal Ďakovnú plaketu za rozvoj duchovnej kultúry a národnostných menšín. Michal Kosť dlhé roky pôsobil v samospráve a štátnej správe, kde sa významnou mierou podieľal na regionálnom rozvoji. Bol medzi prvými, ktorý otváral cestu slovensko-poľskej spolupráci, prvý človek ktorý stál pri záchrane, obnove i propagácií drevených cerkví v našom regióne a otvoril tému rusínstva a liturgií v rusínskom jazyku. Za zmienku určite stojí povedať, že stál pri prvých rokovaniach týkajúcich sa výstavby R4, obchvatu Svidníka.

Primátor oslávencovi zaželal veľa šťastia, pevné zdravie, pracovných úspechov i rodinnej pohody. Ku gratuláciám sa pripojil aj prednosta MsÚ Svidník Mgr. Vladimír Šandala.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.