Aktuality / Mestu Svidník bola udelená plaketa za príspevok k rozvoju udržateľnej mobility za projekt: „Rekonštrukcia a obnova centra mesta

 

Európsky týždeň mobility (ETM) je Celoeurópska iniciatíva, ktorá prebieha už od roku 2002. V roku 2011 sa zapojilo celkom 2268 miest a obcí, veľmi aktívni boli  naši susedia - Rakúsko, kde bolo prihlásených 466, Maďarsko – 104 a Poľsko, kde sa  zapojilo 111 miest.
V roku 2012 sa do ETM na Slovensku zapojilo 15 miest a obcí. Ocenenie získalo 5 miest a obcí. Hlavné ceny získali mestá Poprad a Moldava nad Bodvou. Plakety získali mestá Svidník, Lipany a Banská Bystrica.
Práve v snahe prebudiť túto aktivitu aj u slovenských miest vznikol slovensko-ukrajinský projekt na podporu myšlienok udržateľnej mobility. Dva subjekty z oboch strán hranice vyhlásili súťaž o najlepšie trvalé opatrenie vykonané v mestách východného Slovenska a západnej Ukrajiny, teda susediacich regiónov, ktoré by mal viesť  k zlepšeniu mobility v meste, k posunu od automobilovej k nemotorovej preprave, k vylepšeniu podmienok pre cyklistov, chodcov, deti, skrátka pre všetkých obyvateľov mesta.
V snahe priblížiť súťaž maximálne k všetkým mestám, zjednodušili sa pre rok 2012 podmienky vyhodnocovania, teda aj  pre mestá bolo výrazne jednoduchšie svoje trvalé opatrenie prihlásiť do súťaže a aj ho zdokumentovať.
Do tejto súťaže sa prihlásilo aj mesto Svidník. Dňa 15.októbra 2012 sa uskutočnil záverečný seminár, kde bola mestu Svidník udelená plaketa za príspevok k rozvoju udržateľnej mobility za projekt: „Rekonštrukcia a obnova centra mesta“. 
Realizáciou projektu sa dotvorila kultúrno-oddychová zóna, plynule nadväzujúca na už zrekonštruované verejné priestranstvo, ktoré mesto v uplynulých rokoch zrekonštruovalo. Revitalizáciou verejných priestranstiev, ktoré sú predmetom projektu sa tieto časti úplne debarierizovali, zvýšila sa bezpečnosť priestranstva inštalovaním nových povrchov nášľapných plôch a rekonštrukciou verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa takisto poskytol priestor pre oddych obyvateľov a návštevníkov mesta.
Viac informácii o projekte je na  http://www.tyzdenmobility.sk/ kliknutím na odkaz „Súťaž“.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.