Aktuality / Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska bilancovala

 

Vo štvrtok 18.apríla 2013 sa stretli vo svojom klube členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska na schôdzi, aby zhodnotili uplynulý rok a prijali úlohy a plány v roku 2013. Rokovania sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý sa prítomným poďakoval za ich činnosť, ktorú stále pre dobro mesta vykonávajú a ubezpečil ich, že jednou z jeho priorít i priorít mesta je pomáhať všetkým dôchodcom pri riešení problémov a vytvárať im podmienky pre ich činnosť a prácu, pričom im hovoril o pomoci mesta pri stravovaní, umiestňovaní v zariadeniach, opatrovateľskej službe a snahe mesta pri realizácii penziónu.
Dvere k nemu majú všetci otvorené a verí, že sa vždy nájde najlepšie riešenie a uviedol niekoľko riešení a konkrétne aktivity, ktoré sa už začali vykonávať, alebo v blízkej sa začne s ich realizáciou.                   J. Mihalík
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.