Aktuality / Mesto Svidník v krátkom čase podpíše s Prešovskou univerzitou Memorandum o vzájomnej spolupráci

Koncom marca sa na pôde Prešovskej univerzity konalo pracovné stretnutie primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka s rektorom Prešovskej univerzity prof. PhDr. Petrom Kónyom, PhD. a prorektorom pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality doc. Ing. Petrom Adamišinom, PhD., na ktorom sa dohodli, že v krátkom čase dôjde k  podpísaniu Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Prešovskou univerzitou a mestom Svidník. Cieľom tejto spolupráce je prehĺbiť a rozšíriť vzájomnú súčinnosť v rozvoji mesta, osobitne v oblasti školstva, národnej a regionálnej kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života a medzinárodnej spolupráce. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.