Aktuality / Mesto Svidník sa zúčastnilo najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska.
Vďaka projektu Interreg „Mystika Karpatských miest – Vytvorenie Turistického produktu Karpatských miest na základe kultúrneho a prírodného bohatstva miest Jaroslaw a Svidník“ sa mesto Svidník malo možnosť zúčastniť tohto veľtrhu. Tento rok sme boli súčasťou stánku Prešovského samosprávneho kraja. Jedným z výstupov projektu bola práve účasť na Veľtrhu v Bratislave a tento fakt sa premieta aj do financovania našej účasti. Náklady spojené s ubytovaním a gastro sortimentom budú refundované cez projekt, čo nás veľmi teší. V rámci oprávnených nákladov projektu sme mali vyhradené prostriedky aj na nákup kníh o Svidníku, čo sme zrealizovali a na Veľtrhu bolo k dispozícii 20 kníh od autora Mariána Kurilca.

V rámci projektu „Mystika Karpatských miest“ nás reprezentovala aj Spojená škola Svidník, odbor Hotelová akadémia, ktorej žiaci predviedli svoje umenie v carving fruit – vyrezávanie z ovocia a zeleniny. Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka Hotelovej akadémie vo Svidníku, počas spomínaného veľtrhu úspešne reprezentovali našu školu. Zúčastnili sa súťaže Poézia v gastronómii – v kategórii carving fruit a súťaže o barmana roka 2018.

Propagačnú naplnenosť zabezpečoval Mestský úrad cez odbor VDŽPaRR, ktorý zastrešuje aj prácu na projekte. 

Sme nesmierne radi, že projekt s mestom Jaroslaw priniesol našim občanom aj úžasných 7 000 eur na nákup pracovných pomôcok pre Základnú umeleckú školu a tie si už deti a učitelia užívajú od septembra minulého roka.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.