Aktuality / Mesto Svidník sa stáva súčasťou Národného projektu na pomoc obetiam trestných činov

Svidník, 27. 7. 2018; Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Regionálna kancelária Prešov zorganizovala v meste Svidník prvé pracovné stretnutie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Tento národný projekt v celkovej hodnote viac ako 4 mil. eur je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) cez svoje pracoviská v regiónoch vytvára sieť, ktorá má zabezpečiť bližší kontakt s obeťami trestných činov a zároveň budú tieto pracoviská podporovať aktivity na zvyšovanie povedomia ako sa občan môže chrániť.

Prvé stretnutie na pôde Mestské úradu vo Svidníku prinieslo oboznámenie sa s projektom a výmenu kontaktov pracovníkov MV SR so zástupcami seniorov a pracovníkmi s marginalizovanou skupinou vo Svidníku, ktoré sú najohrozenejšími skupinami obetí trestných činov. Tento projekt má ambíciu nastaviť pravidlá preventívnej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Národný projekt si dáva za úlohu priniesť konkrétne riešenia pri prevencii kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam, čo predstavuje vytvorenie stabilných kontaktných bodov.

Hlavnými aktivitami projektu je napr. vybudovanie špeciálneho pracoviska pre analýzu potrieb a podporu obetí, vytvorenie siete koordinátorov pre obete trestných činov, vzdelávanie koordinátorov, asistentov a príslušníkov PZ na úrovni okresov, preventívne aktivity s vybranými skupinami obetí, či vytvorenie databázy kontaktných bodov.

Sme radi, že mesto Svidník sa zapája do projektu, ktorý bude nápomocný v tak závažnej oblasti ako je trestná činnosť a preto je úrad otvorený spolupráci pri šírení informácii o projekte. Prvé stretnutie pracovníkov ministerstva a svidníckych seniorov je naplánované na 9.8.2018 na zasadnutí okresnej rady Jednoty dôchodcov Slovenska a 15.8.2018 je beseda v zariadení Atrium, n.o.

 

Link, kde nájdete viac info o projekte a jeho realizovaných aktivitách: www.prevenciakriminality.sk

 

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Regionálna kancelária Prešov /Kontaktný bod pre obete
budova Okresného úradu v Prešove

kancelária číslo 02
Námestie mieru 3
080 01 Prešov
tel: +421 51 7082 458

PhDr. Ingrid Doležalová
tel: 0908 731 569, okresy: Prešov, Sabinov, Stropkov, Bardejov, Svidník
e-mail: ingrid.dolezalova@minv.sk

PhDr. Mário Bartko
tel: 0908 798 306, okresy: Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce
e-mail: mario.bartko@minv.sk

Mgr. Martin Jurica
tel: 0908 796 810, okresy: Prešov, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok
e-mail: martin.jurica@minv.sk
Koordinátorka / Asistenti na regionálnej úrovni Prešov

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22, 812 82 Bratislava
tel: +421 2 4859 22 03
------------------------------------
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.