Aktuality / Mesto Svidník sa bude uchádzať o prostriedky z eurofondov.

V piatok, 10. júna 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v kancelárii primátora na tému čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu primátora Petra Pilipa, vedúceho odboru VDŽPaRR a zástupcov mesta Krosno na čele s Bronislavom Baranom. Na stretnutí sa rozoberali možnosti spolupráce v projektoch kultúrnych, športových i turistických.

Z pohľadu mesta Svidník sú prioritami rekonštrukcia amfiteátra, revitalizácia parku L. Svobodu, rekonštrukcia bývalej strojárenskej telocvične, vybudovanie chodníka na násype popri Ladomírke, vybudovanie atletickej dráhy, cyklistických chodníkov cez mesto s prepojením do okolitých obcí, rekonštrukcia futbalového štadióna i dobudovanie Domu európskej kultúry.Poľskí partneri sa zaujímajú o vybudovanie oddychového parku spolu s adrenalínovým cykloparkom a radi by urobili nábrežnú promenádu. Práve toto stretnutie prinieslo podrobnejší prehľad o záujme oboch miest a počas najbližších dní sa budú hľadať výzvy, do ktorých by sme sa mohli spoločne pustiť.

Dôležitým aspektom je pripravenosť oboch miest z pohľadu projektových dokumentácií a termín 16. august 2016, ktorý je na podávanie najbližších žiadostí. 
Mesto Svidník bolo v cezhraničnej spolupráci s mestom Krosno už úspešné, máme zrekonštruovanú ľadovú plochu a veríme, že by sme mohli čoskoro vstúpiť do ďalšieho projektu. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.