Aktuality / Mesto Svidník malo zastúpenie na workshope Reach culture project

Projekt REACH bol oficiálne zahájený v roku 2017 v Berlíne prvým zasadaním konzorcia, tzv. kick-off zasadanie. Pracovná skupina vstupuje do roku 2018 s celou radou úloh a tém, o ktorých sa bude diskutovať:

• prvý polrok je zameraný na mapovanie oblasti záujmu, vytipovanie regiónov a miest a prijímanie ďalších podnetov od kolegov
• zahajovanie vyhľadávania príkladov: tzv. dobrých skúseností rozvíjajúcich participáciu spoluobčanov pri využívaní kultúrneho dedičstva a zaraďovaní do vznikajúcej databázy

15. februára 2018 sa v Prahe uskutočnil workshop v rámci projektu „Malá města při propagaci svého kulturního dědictví: možnosti a zkušenosti.“

Za mesto Svidník sa workshopu zúčastnil riaditeľ kancelárie primátora Vladimír Šandala a vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová, ktorí vystúpili s prezentáciou mesta Svidník a okolia a odprezentovali naše historické, kultúrne a sakrálne dedičstvo. Tento medzinárodný projekt združuje českých, slovenských a poľských partnerov. Hlavnou témou na workschope v Prahe bola otázka „Ako pritiahnuť malé mestečko k veľkému hráčovi?“

Internetová stránka projektu http://reach-culture.eu/

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.