Aktuality / Mesto Svidník má nové protipovodňové hrádze.

V meste Svidník vykonávajú veľmi prospešnú činnosť pracovníci cez projekt "Šanca na zamestnanie". Sú to zamestnanci, ktorí sa venujú práci pri čistení okrajových časti mesta, sú nápomocní pri likvidácií nelegálnych skládok, zabezpečujú čistenie potokov a tiež kosenie a odstraňovanie náletových drevín. V posledných týždňoch urobili veľmi užitočné hrádze, ktoré zabraňujú zvážaniu nečistôt z lesa po potoku Svidníčanka. Tieto hrádze majú zabraňovať upchávaniu potoka od nečistôt a pri silných dažďoch zabránia vylievaniu koryta potoka. V súčasnosti sú pracovníci osožní v lesoparku nad letiskom, kde obnovujú lesné cestičky. 

Projekt "Šanca na zamestnanie" je finančne zastrešený Úradom práce sociálnych veci a rodiny a sme radi, že mesto Svidník malo možnosť sa do neho zapojiť. Užitočnosť pracovníkov je zrejma a veríme, že množstvo dobrej práce, ktorú vykonávajú, pociťujú aj samotní občania Svidníka. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.