Aktuality / Mesto Svidník má Memorandum o spolupráci s Prešovskou univerzitou

Prešovská univerzita v Prešove už dlhodobo vyvíja rôzne iniciatívy na podporu svojej činnosti a rozširovania povedomia o kvalitách svojej školy v rôznych mestách Prešovského kraja.

20.decembra 2017 bolo primátorom mesta Svidník Ing. Jánom Holodňákom a rektorom PU pánom Prof. PhDr. Petrom Kónyom, PhD podpísané Memorandum, ktorým sa spečatila snaha nášho mesta a univerzity spolupracovať. Prešovská univerzita má na Slovensku dlhoročnú históriu a patrí medzi najstabilnejšie a zároveň medzi najuznávanejšie univerzity, preto je mesto Svidník poctené touto spoluprácou. Prešovská univerzita prichádza s rôznymi podujatiami, besedami, prednáškami pre mladších žiakov, ktorí chcú svoje vzdelávanie zavŕšiť štúdiom na vysokej škole a je nápomocná k otváraniu povedomia o vysokoškolskom vzdelávaní.

Primátor mesta Svidník priamo na stretnutí poprial Prešovskej univerzite veľa spokojných a úspešných absolventov zo Svidníka a blízkeho okolia.

 

 

 

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.