Aktuality / Mesto Rachov vo Svidníku

Mesto Svidník navštívil 8. a 9. apríla primátor mesta Rachov na Ukrajine pán Viktor Medveď s poslancami tamojšieho zastupiteľstva. V meste Svidník sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie pri príležitosti 60. výročia založenia SNM-MUK vo Svidníku a boli oficiálne prijatí primátorom Jánom Holodňákom. Prijatia na mestskom úrade sa zúčastnili aj prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová a aj poslanci nášho mestského zastupiteľstva pán Zozuľák, Beňko, Dudáš a Pochanič. Primátori i poslanci oboch miest si vymieňali skúsenosti z vedenia samosprávy a diskutovali o možnostiach spolupráce. Rachovská delegácia sa intenzívne zaujímala o možnosti čerpania financií z projektov EÚ a o spoluprácu so Svidníkom. Ukrajinskú návštevu zaujímalo fungovanie tepelného a odpadového hospodárstva vo Svidníku, zaujímali sa o prácu poslancov v našom meste, o financovanie športu i o podporu malých fariem na Slovensku a ďalšie oblasti. Spôsoby zapojenia sa do projektov na podporu turizmu priateľom z partnerského mesta Rachov predstavil Miron Mikita, riaditeľ RRA Svidník. Rachovská delegácia mala v priebehu dvojdňovej návštevy možnosť spoznať naše mesto, ale aj okolie a pozvali naše vedenie mesta na návštevu do mesta Rachov.

Počas Medzinárodnej konferencie bola udelená pri príležitosti životného jubilea Cena primátora mesta Svidník riaditeľovi SNM-MUK vo Svidníku Dr.h.c., PhDr. Miroslavovi Sopoligovi, DrSc. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.