Aktuality / Mesto chce vynoviť odborné učebne na základných školách

Mesto Svidník sa v tomto mesiaci zapojilo do výzvy IROP a podalo žiadosť na PSK a o nenávratný finančný príspevok na vybavenie odborných učební - biológia, fyzika, chémia, jazyková a IKT učebňa pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade úspešnosti na ZŠ Komenského pôjde o investíciu vo výške 105 tis. eur, ZŠ Karpatská 160 tis. eur a ZŠ 8. mája 141 tis. eur, celková investícia - viac ako 406 tis. eur.

Projekt nesie názov "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy" a jeho cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov a výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce.

 

V prípade úspešnosti budú odborné učebne v novom šate najneskôr do konca júna 2018.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.