Aktuality / Mestá Svidník a Krosno ocenili výbornú vzájomnú spoluprácu

Festival „Karpackie klimaty“ v Krosne je veľkým kultúrnym i spoločenským podujatím, konajúcim sa koncom augusta, v rámci ktorého sa každoročne stretávajú delegácie krosnianskych partnerských miest z krajín ako Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Francúzsko, Ukrajina i Česko. Pozvanie na túto udalosť prijal aj primátor Ing. Ján Holodňák, ktorý sa na námestí v Krosne k návštevníkom festivalu prihovoril, ocenil vynikajúcu spoluprácu medzi našimi mestami, v rámci ktorej sme už zrealizovali viacero úspešných projektov ako rekonštrukcia klziska, výstavba kompostárne a spolupracujeme aj v oblastiach školstva, kultúry, turistiky a iných.

Na sobotňajšom oficiálnom stretnutí, kde sa v krátkosti prihovorili všetci zástupcovia partnerských miest, svidnícky primátor Ján Holodňák vyzdvihol, že nikdy v histórii sme lepšie partnerské vzťahy nemali a verí, že spolupráca medzi mestom Svidník a Krosno sa bude čoraz viac rozvíjať a v budúcnosti zrealizujeme ešte niekoľko významných projektov. Prezydent Krosna Piotr Przytocki vo svojom príhovore ocenil vzájomnú spoluprácu a veľmi dobré vzťahy a bol by rád, ak by naše mestá podpísali partnerskú zmluvu o spolupráci a tak oficiálne spečatili naše partnerstvo.
Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prezydenta mesta Krosno Piotra Przytockeho mu za vynikajúcu spoluprácu primátor Ján Holodňák daroval Ďakovný list a drevorezbu.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.