Aktuality / Menovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy vo Svidníku

Základná umelecká škola vo Svidníku má od 16. mája 2016 nového riaditeľa. Na návrh Rady školy, ktorá odporúčila na pozíciu riaditeľa Marcela Prokopa sa rozhodol primátor mesta Svidník Ján Holodňák o jeho menovanie. 

Primátor mesta a vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová odovzdali menovací dekrét novému riaditeľovi Prokopovi v kolektíve ZUŠ. Primátor Holodňák poďakoval za doterajšiu prácu riaditeľke Janette Pichaničovej i zastupujúcemu riaditeľovi Marianovi Cuprišinovi a poprial novému riaditeľovi úspešnú prácu s kolektívom učiteľov a výborné výsledky žiakov ZUŠ.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.