Aktuality / Menovanie riaditeľa Centra voľného času vo Svidníku

O pozíciu riaditeľa CVČ Svidník sa vo výberovom konaní uchádzal jeden záujemca Jozef Dirga, ktorý bol doteraz poverený riadienim centra. Úspešného kandidáta menoval do funkcie riaditeľa primátor mesta Svidník Ján Holodňák. Menovací dekrét si Jozef Dirga prezval z rúk primátora 8. februára 2016 za gratulácie vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej a prednostu MsÚ Vladimíra Šandalu. Menovaný sa ujíma funkcie od 12. februára 2016.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.