Aktuality / Memoriál Vasiľa Biroša má za sebou druhý ročník

Memoriál Vasiľa Biroša sa konal v našom meste po druhý krát a veríme, že zo stretnutia poľských a svidníckych žiakov vznikne tradícia na mnoho ďalších rokov.

V Medzinárodnom turnaji žiakov U-10 a U-11 v piatok, 10. novembra v Športovej hale vo Svidníku vyhralo mesto Krosno, na druhom mieste sa umiestnil Jaroslaw, tretí skončil Svidník a štvrtý Strzyzow. Oceňovaní boli aj najlepší hráč,najlepší brankár a najlepší strelec v oboch vekových kategóriách. Za mesto Svidník bol najlepším hráčom v U-11 Tobias Frederik Cina. 
Turnaj je pomenovaný po jednej z najvýraznejších osobností futbalového klubu vo Svidníku po Vasiľovi Birošovi, ktorého úspechy vrcholili v 70tych rokoch.
Terajší žiaci majú takto možnosť dozvedieť sa niečo viac o histórii nášho svidníckeho futbalu a zároveň si zmerať svoje sily s rovesníkmi z Poľska.
Na memoriáli boli prítomné aj dcéry Vasiľa Biroša, Božena Loziňaková a Marta Poperniková, ktoré si mimoriadne vážia, že ich otec je aj po smrti stále uznávaný a tešia sa tejto novovzniknutej tradícií. Organizátormi podujatia je Centrum voľného času Svidník, Mesto Svidník a 1. FK Svidník.

Turnaj otvorili predstavitelia miest Svidník, Krosno a Strzyzow a futbalového klubu Svidník. V závere turnaja sa žiaci tešili z udeľovania cien z rúk svidníckeho primátora Jána Holodňáka, ktorý vyjadril veľkú spokojnosť so šikovnosťou mladých futbalistov a všetkým poprial mnoho krásnych športových úspechov a dlhé priateľstvá. Žiaci mali česť prevziať si medaile aj od dcér Vasiľa Biroša.

Ďakujeme tanečnému klubu Svitan, že svojim programom spestrili tento športový deň..

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.