Aktuality / Medzinárodný deň žien vo Svidníku

 

 Medzinárodný deň žien vo Svidníku
 
8. marec je Medzinárodným dňom žien. Pri tejto príležitosti sa primátor Ján Holodňák rozhodol poďakovať ženám za ich prácu a vysloviť im úctu. V Dennom centre pri MsÚ vo Svidníku sa stretol s členkami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, kde im spolu s Jozefom Rodákom odovzdal kvety. Potom sa kvetmi poďakoval aj opatrovateľkám a zamestnankyniam mestského úradu. Prijal a ocenil jubilujúce sedemdesiatničky, členky výboru Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku a Denného centra vo Svidníku. Navštívil a pozdravil všetky ženy v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb vo Svidníku.
O 16:00 hod pripravil primátor mesta s poslancami mestského zastupiteľstva podujatie pre ženy v Dome kultúry vo Svidníku. V sále zaplnenej do posledného miesta sa prítomným prihovoril primátor Ján Holodňák, ktorý zaželal ženám všetko najlepšie, poďakoval sa im za vykonanú prácu a zaželal veľa šťastia, zdravia a lásky.  V programe potom prítomní tlieskali Ľudovej hudbe Ondreja Kandráča. Po ukončení kultúrneho programu primátor spolu s prednostom Mestského úradu vo Svidníku Vladimírom Šandalom odovzdali ženám kvety.       JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.