Aktuality / Medzinárodný deň detí vo Svidníku

 

Medzinárodný deň detí vo Svidníku
 
V piatok 3.júna 2011 sa uskutočnil na amfiteátri program pre deti zo Svidníka i okolitých obcí. Pre deti boli pripravené rôzne detské atrakcie a jednotlivé svidnícke školy prezentovali úspechy žiakov vo svojich stánkoch. Každé dieťa dostalo pri vstupe na amfiteáter balíček sladkostí. Prítomných žiakov, deti i učiteľov privítal Ján Vook vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a telesnej kultúry, zaželal im príjemné predpoludnie a krásny MDD. So svojim programom sa v úvode predstavili žiaci Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Ján Vook potom ocenil úspešných žiakov z jednotlivých škôl, úspešné kolektívy i samotné školy. Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorého vyvrcholením bolo vystúpenie Majstra N. Vydarený Medzinárodný deň detí sa všetkým páčil, k čomu prispelo i dobré počasie.     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.