Aktuality / Medzinárodný certifikát „Zelená škola“ pre MŠ 8. mája

 

Medzinárodný certifikát „Zelená škola“ pre MŠ 8. mája
 
V stredu 16. novembra 2011 sa konala v Materskej škole na ulici 8. mája vo Svidníku milá slávnosť. Pri príležitosti získania medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ pripravila materská škola program, ktorého sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, rodičia a členovia Kolégia Zelenej školy. Všetkých hostí privítala riaditeľka materskej školy Anna Dzupinová, ktorá sa vo svojom príhovore spomenula čo všetko materská škola musela urobiť, aby získala medzinárodný certifikát Zelená škola. Zároveň sa poďakovala zriaďovateľovi, zamestnancom, rodičom a Kolégiu Zelenej školy za doterajšiu pomoc a načrtla, čo ich čaká v ďalšom období. V peknom programe sa potom predstavili deti materskej školy. Primátor mesta Ján Holodňák sa poďakoval materskej škole i rodičom za výchovu detí k úcte k prírode a životnému prostrediu a odovzdal riaditeľke materskej školy ďakovný list. Program Zelená škola je najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre školy, do ktorého sa v roku 2009 zapojila materská škola 8. mája, v tom čase ako jediná materská škola v Prešovskom kraji. Do programu sa zapojilo 152 škôl a 70 ich získalo certifikát. V októbri 2011 zástupcovia materskej školy prevzali v Bratislave na slávnostnej certifikácii za účasti predsedníčky vláda SR Ivety Radičovej medzinárodný diplom „Zelená škola“ a zelenú vlajku Eco-schools.
Po tejto slávnosti sa primátor zúčastnil stretnutia so žiakmi Základnej školy na ul. 8.mája v rámci celonárodnej informačnej kampani o drogách. V rámci svojho krátkeho príhovoru vyslovil presvedčenie, že žiaci neprídu do styku s drogami, ale sa budú zaoberať inými aktivitami, ktoré pomôžu mladým ľudom rozvíjať svoje fyzické a rozumové schopnosti.   JM 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.