Aktuality / Medzinárodná konferencia

Vstupnej konferencie sa zúčastnili hostia z oblasti cestovného ruchu. Konferencia sa konala v rámci projektu „Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)“ realizovaného v rámci programu Cezhraničná spolupráca, spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu. Organizátorom konferencie bol Ing. Miron MIkita z RRA Svidník a zúčastneným sa prihovoril aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.