Aktuality / Materské školy vo Svidníku sa dnešným dňom začínajú rekonštruovať.

V piatok, 20. apríla 2018 sa uskutočnili dve pracovné stretnutia, ktoré sa týkali realizácie projektov zatepľovania materských škôl vo Svidníku.
12. apríla 2018 podpísal primátor mesta Svidník Ján Holodňák zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom EKO SVIP s.r.o. Sabinov, ktorý bude realizovať rekonštrukciu MŠ na Ul. gen. Svobodu.

20. apríla, boli na stretnutie pri odovzdaní stavby prizvaní zástupcovia spoločnosti EKO SVIP, stavebný dozor Ing. Vojtek a zástupkyňa Agentúry PSK Ing. Zemčáková. Stretnutie pri odovzdaní stavby bolo za účasti primátora Jána Holodňáka i riaditeľky materskej školy Anny Kurečkovej.
Podľa slov primátora mesta: "Tešíme sa, že deti v meste Svidník a aj ich učiteľky budú mať čoskoro zateplenú budovu a lepšie prostredie pre každodennú činnosť v materskej škole."

 

Druhé stretnutie sa konalo so zástupcami spoločnosti Metrostav Slovakia a. s., ktorá bude realizovať zatepľovanie materských škôl na Ul. Ľ. Štúra a na Ul. 8. mája. Dnes bola primátorom mesta Svidník podpísaná zmluva o dielo "Svidník - MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie" a zástupcovia spoločnosti si prezreli stavbu priamo v teréne za účasti riaditeľky materskej školy Ľuboslavy Binderovej. Zmluva bude po jej zverejnení poslaná na kontrolu na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Po tejto ďalšej kontrole odovzdáme stavenisko aj tomuto zhotoviteľovi stavby.

Obe rekonštrukcie majú stavebné firmy ambíciu začať v máji 2018. Z dôvodu plnej prevádzky v materských školách sa na oboch stavbách začne s rekonštrukciou strechy a následne, v letných mesiacoch, bude prebiehať rekonštrukcia všetkých projektovaných objektov. V najbližších dňoch si realizátori stavby budú zabezpečovať potrebný materiál a my sa tešíme, že dlho očakávané rekonštrukcie sa stávajú realitou.

 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.