Aktuality / Máj na pešej zóne postavený

 Vo štvrtok 30. apríla 2015 sa popoludní  v našom meste uskutočnil kultúrny program - Stavanie mája a pripomenul sa Sviatok  práce a deň výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Mládenci z folklórneho súboru Makovica priniesli na pleciach vyzdobený máj, ktorý postavili na pešej zóne a primátor mesta Ján Holodňák im odovzdal fľašu „ostrého“ za ich námahu a na posilnenie. Po úvodnom privítaní sa  k divákom  prihovoril primátor mesta Ján Holodňák , ktorý zúčastneným pripomenul 1. máj ako Sviatok práce a deň výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
V kultúrnom programe sa predstavil folklórny súbor Makovica, ktorého členovia divákom zaspievali i zatancovali.              J.Mihalík 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.