Aktuality / Kvíz k 660. výročiu prvej písomnej zmienky

 V Dome kultúry vo Svidníku sa uskutočnil kvíz k 660. výročiu prvej písomnej mienky o Svidníku. Súťaž pre všetky svidnícke základné školy zorganizovalo CVČ Svidník. Programom sprevádzal riaditeľ CVČ Jaroslav Ivančo, ktorý okrem súťažiacich privítal primátora mesta Ján Holodňáka, poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora z partnerského mesta Chrudim Romana Málka, riaditeľov základných škôl, zástupcov inštitúcii,  historikov a žiakov z jednotlivých škôl. Trojčlenné družstvá v tuhom zápolení odpovedali na otázky týkajúce sa Svidníka v rôznych oblastiach, pričom niektoré boli super ťažké. Žiaci sa však veľmi dobre pripravili na túto vedomostnú súťaž a preukázali výborné vedomosti z histórie i súčasnosti mesta. Nakoniec sa z víťazstva tešili žiaci ZŠ Karpatská, druhí boli žiaci ZŠ Spojená škola a tretie miesto si vybojovali žiaci ZŠ Komenského. Víťazné družstvá dostali šek v hodnote 300 €, 200 € a 100 € a zároveň sa všetci súťažiaci zúčastnia 3-dňového výletu do Chrudimu a Prahy.              J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.