Aktuality / Krst knihy Jozefa Rodáka – Pozabudnutí hrdinovia

 

V piatok 26.októbra 2012 bol v Podduklianskej knižnici krst knihy Jozefa Rodáka – pozabudnutí hrdinovia. V úvode privítal hostí riaditeľ Podduklianskej knižnice  Kamil Beňko, potom vystúpil zástupca primátora a riaditeľ RRA vo Svidníku Miron Mikita, autor knihy Jozef Rodák a nakoniec sa pozvaným hosťom prihovoril Primátor mesta Ján Holodňák.Tí potom spoločne pokrstili knihu prsťou zeme z Dukly. Na krste bolo prítomných mnoho hostí, medzi nimi aj Helena Husárová a Andrej Hvozda, priami pamätníci, ktorí svojimi príbehmi prispeli k poznaniu tohto obdobia. Čitateľ sa v knihe dozvie o jednoduchých ľuďoch i udalostiach bojov pod Duklou, zákulisiach frontového života v zákopoch a ťažkom povojnovom živote ľudí pod Duklou.
PaedDr. Jozef Rodák sa narodil v roku 1943 v Krajnej Poľane. Detstvo a mladosť prežil v Dobroslave. Po ukončení pedagogickej fakulte v Prešove nastúpil v roku 1966 do Dukelského múzea vo Svidníku,  v ktorom pracoval do konca roku 2008. Začínal ako lektor, bol vedúcim historicko – dokumentačného oddelenia, dlhé roky bol riaditeľom, neskôr vedúcim múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku. Je špecialistom na roky 1939 – 1945 a povojnového života na východe Slovenska. Aktívne sa podieľal na zbere exponátov, poznal sa s gen. L. Svobodom i gen. K. Klapálkom. Autor je stále aktívny v zhromažďovaní artefaktov i v dokumentačnej činnosti obdobia 2. svetovej vojny v našom regióne.
Kniha vyšla s prispením Regionálnej rozvojovej agentúry vo Svidníku, archívu Mirona Mikitu a VHÚ Praha a voľne nadväzuje na predošlú knihu Karpatsko – duklianska operácia, ktorá vyšla v roku 2010.                       J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.