Aktuality / Krásne životné jubileum Jána Čabiňáka

V stredu, 15 augusta zablahoželal k významnému životnému jubileu primátor mesta Svidník Ján Holodňák Svidníčanovi Jánovi Čabiňákovi. Ján Čabiňák bol pri zrode Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a zároveň je priekopníkom klinickej logopédie v našom kraji. 

Primátor Holodňák poďakoval oslávencovi za rozvoj mesta Svidník formou Ďakovnej plakety a zaželal mnoho radostných dní v kruhu rodiny a ešte dlho slúžiace zdravie.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.