Aktuality / Krásne životné jubileum Andreja Paňka

V uplynulom období oslávil svoje životné jubileum, 80. rokov, Andrej Paňko. Pri príležitosti tohto krásneho životného jubilea bol prijatý na MsÚ primátorom mesta Jánom Holodňákom. Za celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho mesta si jubilant z rúk primátora prebral Ďakovný list, kytičku a malú pozornosť. Ku gratuláciám sa pripojil aj prednosta MsÚ Svidník Vladimír Šandala. 

Andrej Paňko celý svoj pracovný život pôsobil v samospráve, začínal ako tajomník národných výborov v Dlhoni a vo Vagrinci, neskôr ako vedúci Obvodného úradu v Ladomirovej. V roku 1972 bol zvolený do funkcie predsedu mestského národného výboru (MNV) vo Svidníku, kde pôsobil päť rokov a ďalších štrnásť rokov bol na MNV tajomníkom. Krátke obdobie pracoval aj na ONV, no od roku 1991 sa  vrátil do štruktúr mesta, ako vedúci správneho oddelenia. 

Andrej Paňko sa počas aktívneho života vo svojom voľnom čase venoval aj svidníckemu futbalu, kde istý čas hrával a dlhých 16 rokov bol funkcionárom futbalového klubu.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.