Aktuality / Kontaktné miesto v boji proti korupcii na mestskom úrade

 

Kontaktné miesto v boji proti korupcii na mestskom úrade
 
V rámci implementácie projektu „Boj proti korupcii – miesta prvého kontaktu na vybraných orgánoch štátnej správy - pokračovanie“ bol spustený do prevádzky informačný terminál na Mestskom úrade vo Svidníku. Tento informačný terminál je umiestnený na chodbe mestského úradu na 2. poschodí. Informačný terminál bol inštalovaný za účelom umožnenia prístupu verejnosti k informáciám v oblasti boja proti korupcii. Terminál je voľne prístupný občanom a poskytuje im všeobecné informácie o boji proti korupcii, o právnom rámci súvisiacom s korupciou, ako aj informácie o tom, ako postupovať pri stretnutí s korupciou, koho kontaktovať, ako zvýšiť prevenciu a iné praktické rady.        JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.