Aktuality / Konferencia vo Svidníku

 

V utorok 17. decembra 2013 sa v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutočnila záverečná konferencia realizovaná v rámci projektu „Komparatívna analýza exportného potenciálu stredných podnikov v Prešovskom kraji na východnom Slovensku a podregióne Krosno – Przemysl v Podkarpatsku“.
Konferencia s názvom „Export ako činiteľ hospodárskeho rozvoja prihraničných regiónov Poľska a Slovenska“, ako aj celý projekt, bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov štátneho rozpočtu – program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. K účastníkom konferencie sa prihovoril primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita a odborníci z Poľska a Slovenska, ktorí analyzovali možnosti i návrhy na zlepšovanie súčasnej situácie a spoluprácu medzi oboma krajinami.           J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.