Aktuality / Konferencia v Krosne

 

Konferencia v Krosne
 
V stredu 29.februára 2012 sa v poľskom Krosne uskutočnila konferencia „Rozvoj turistiky na území poľsko - slovenského pohraničia“, realizovanej v rámci projektu RITA – „Rozvoj aktívnej turistickej infraštruktúry s vytvorením cezhraničnej siete turistických produktov v Krosne, Svidníku a v Prešove“, v rámci ktorého sa zrealizovali nové športové objekty: klzisko vo Svidníku, lanové centrum v Prešove a v Krosne a lyžiarsky vlek v Czarnorzekach v Poľsku. Konferencie, ktorá bola zhodnotením a odprezentovaním zrealizovaných objektov, sa zúčastnila aj delegácia mesta Svidník, na čele s primátorom Jánom Holodňákom, jeho zástupcom Mironom Mikitom, prednostom MsÚ Vladimírom Šandalom, hlavným kontrolórom Stanislavom Fekom a Vladimírom Popíkom, ktorý vo svojej prezentácii predstavil klzisko vo Svidníku.
V rámci konferencie odznelo niekoľko zaujímavých informácii a možností pre spoluprácu Svidníka s Krosnom pri ďalších projektoch.
Konferencie sa zúčastnili aj prezident mesta Krosno Piotr Przytocki a jeho zástupca Bronislaw Baran, s ktorými naši zástupcovia prejednávali možnosti ďalšej spolupráce. Ako sa vyslovil primátor Svidníka Ján Holodňák, - „Tomuto projektu kladieme veľkú vážnosť, spoluprácu budeme ďalej rozvíjať a som hlboko presvedčený, že budeme spolu úspešní aj pri iných projektoch. Teším sa z dobrých vzťahov, ktoré vytvárajú priestor pre ďalšiu spoluprácu.“ Prezident Krosna  Piotr Przytocki taktiež poukázal na veľmi dobré vzťahy s našim mestom, ale zároveň povedal, že spolupráca v oblasti hospodárstva nie je taká jednoduchá ako sa zdá, mnohí mladí z prihraničnej oblasti odchádzajú a demografický vývoj nie je priaznivý. Preto musíme úzko spolupracovať, navzájom si pomáhať a začíname práve oblasťou turistiky. V tomto smere už mnoho rokov pracujú turistické kluby vo Svidníku i v Krosne. Ako sa prítomní vyjadrili, očakávajú spoluprácu ešte v mnohých iných smeroch, ktorá pomôže všestrannému rozvoju oboch miest a regiónov.               JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.