Aktuality / Kniha Maroša Krajňáka „Carpathia“

 

Kniha Maroša Krajňáka „Carpathia“
 
Na pultoch kníhkupectiev sa objavila kniha Maroša Krajňáka - Carpathia.      
Autor prózy (pôvodom z obce Vyšná Jedľová ), putuje rusínskym priestorom a "uvažuje" nad jeho osudom a osudom jeho ľudí. Vstupuje do krajiny a lokalít, ktoré ležia nielen na území Slovenska, ale aj na Lemkovine (Poľsko), na Podkarpatskej Rusi (Ukrajina)a v "emigrantskom" prostredí (USA a Bratislava).
V úvodných kapitolách je vo fragmentoch naznačená časť nedávnej histórie, ktorá bola hlavným dôvodom narušenia kompaktnosti tohto etnika. Ďalší text postupuje do súčasnosti a hovorí o autorovej konfrontácií s realitou Rusínov a realitou celého priestoru, ktoré v jeho optike spejú k fatálnemu vývoju.
Próza je postavená na skutočných príbehoch doplnených silnou fantazírujúcou fabuláciou. Jej cieľom je tragičnosť, alebo akútnosť reálnych situácií ešte viac zvýrazniť. V jednotlivých kapitolách sa zjavujú postavy ako slobodomyseľný pustovník Andrij Pysanskyj (známy predovšetkým z okolia Svidníka), Andy Warhol, nemecký generál Gotthard Heinrici (riadiaci Karpatsko-Duklianskú operáciu), Teodor Gocz (zakladateľ Muzea Kultury Lemkowskej zo Zyndranowej) a množstvo ďalších reálnych, ale aj vymyslených postáv, ktoré sú s týmto geopriestorom silne prepojené.
Autorom výtvarného diela, ktoré je použité na obálke, je Bohdan Hostiňák (pôvodom zo Svidníka).
Kniha Carpathia svojou témou i jej uchopením demonštruje znaky nesporného talentu a zrelosti svojho autora.                                     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.