Aktuality / Kaplán Pavlovský sa lúči so Svidníkom

V pondelok, 9. júla prijal primátor mesta Svidník odchádzajúceho kaplána Jána Pavlovského. Po troch úspešných rokoch v našom meste odchádza na ďalšie pôsobisko kaplán Ján Pavlovský.

Primátor Holodňák: "Pán kaplán chcem Ti v mene svojom a v mene všetkých veriacich úprimne poďakovať za vykonanú duchovnú prácu v našom meste. Poďakovať za priateľstvo a na novom pôsobisku zaželať len to najlepšie. Janík ďakujeme z celého srdca".

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.