Aktuality / Kampaň na triedenie komunálneho odpadu

Vo štvrtok 18. augusta sa na pešej zóne uskutočnila kampaň zameraná na triedenie komunálneho odpadu. Cieľom kampane bolo osloviť čo najviac ľudí a podvihnúť ich enviromentálne povedomie v oblasti triedenia komunálneho odpadu. Realizátori kampane názorne predviedli ako triediť komunálny odpad a čo je výsledkom jeho recyklácie. Recyklácia komunálneho odpadu zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.