Aktuality / Juraj Lažo – čestný občan mesta Svidník

Vo štvrtok 22. mája 2014 sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnilo spomienkové podujatie - Juraj Lažo a jeho miesto v histórii Rusínov. Juraj Lažo je čestným občanom  Svidníka a podujatie sa konalo pri príležitosti 85. výročia  jeho smrti. Po tomto podujatí sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, umiestnenej na budove lekárne Unicum. Podujatí sa zúčastnili rodinný príslušníci Juraja Laža, primátor mesta Ján Holodňák, poslanci MsZ, vedenie mesta a občania Svidníka.

Juraj Lažo bol zvolený v 10. volebnom kraji, ktorý zahŕňal Šarišskú župu a Podkarpatskú Rus za senátora do 1. Národného zhromaždenia novovzniknutej Československej republiky. Bol poprednou osobnosťou severovýchodného Slovenska v prvých desaťročiach 20. storočia, bol hrdým Rusínom a obhájcom ich práv. O čestnom občanovi Jurajovi Lažovi sa dozviete viac na: http://www.svidnik.sk/navstevnik/cestni-obcania/juraj-lazo/                     J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.