Aktuality / Jubilejný XX. Vianočný benefičný koncert cirkevných speváckych zborov

 V nedeľu 21.decembra 2014 sa v pravoslávnom chráme vo Svidníku uskutočnil jubilejný XX. ročník Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov, organizátorom ktorého bola Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku a jej duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce prot. Mgr. Ján Sovič a mesto Svidník. V chráme Sv. Trojice sa niesli prekrásne duchovné piesne a vianočné koledy. Moderátori privítali primátora Svidníka Jána Holodňáka, poslancov Prešovského samosprávneho kraja, poslancov mestského zastupiteľstva, duchovných a ďalších hostí.

Divákom sa predstavilo šesť speváckych zborov z Košíc, Bardejova, Prešova a domáce zbory:  gréckokatolícky spevácky zbor Presvätej Bohorodičky zo Svidníka, zmiešaný spevácky zbor Božského Srdca pri rímskokatolíckej cirkvi vo Svidníku a záver patril pravoslávnemu cirkevnému speváckemu zboru pri chráme svätej Trojice vo Svidníku. Po záverečných vystúpeniach ocenil primátor mesta Ján Holodňák spolu so zakladateľom týchto koncertov pravoslávnym duchovným Jánom Sovičom všetky spevácke zbory ďakovnými listami a zaželal všetkým šťastné, radostné, požehnané Vianoce a úspešný rok 2015.     J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.