Aktuality / Jubilanti prijatí v obradnej sieni

 Primátor mesta Ján Holodňák prijal v stredu 20.mája 2015 jubilantov v obradnej sieni, aby im zablahoželal k ich životnému jubileu. Prítomným jubilantom sa poďakoval za prácu, ktorú vykonávali a ešte aj vykonávajú v prospech mesta, zaželal im všetko najlepšie, ale najmä mnoho zdravia a príjemné chvíle v kruhu rodiny.

Jubilantov ocenil primátor ďakovným listom, karafiátom a spomienkovým darčekom. Po zápise do pamätnej knihy a programe detí z Materskej školy Ľ. Štúra si zaspomínali na svoje mladšie roky.           J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.