Aktuality / Informačné stretnutie členských samospráv Karpatského euroregiónu

 
V utorok 24. januára 2012 sa v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku uskutočnilo stretnutie členských samospráv Združenia Karpatský euroregión Slovensko – sever,  ktoré organizovala Kancelária stratégií a projektov Združenia Karpatský euroregión Poľsko.  Stretnutia sa zúčastnili vedúci predstaviteľ Karpatského euroregiónu z Poľskej republiky David Lasek so svojimi kolegyňami, burmistrzi miest Lesko pani Barbara Jankievicz, mesta Boguchwala pán Wieslav Dronka, mesta Jaroslaw pán Andrzej Wyczawski so svojimi spolupracovníkmi,  pán Jan Jusczak starosta powiatu Krosno,  pán Maciej Druto – SAS Institute Polska Warszava.Združenie Karpatský euroregión Slovensko – sever zastupovali Ing. Jozef Polačko, predseda Predstavenstva a Jozef Vojdula. Stretnutia sa zúčastnili aj primátor mesta Giraltovce Ján Rubis a prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Bohumil Kačmár.
Mesto Svidník zastupovali primátor mesta Svidník Ján Holodňák, Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník, Vladimír Šandala, prednosta MsÚ a Ľuboš Čepan, poverený vedením odboru výstavby, dopravy, ŽP a RR.
V úvode stretnutia primátor mesta Svidník Ján Holodňák privítal všetkých na území mesta Svidník, predstavil mesto a región a tiež predstavil zástupcov za slovenskú stranu. Podobne svojich kolegov predstavil aj David Lasek.  Ing. Jozef Polačko, predstavil činnosť Karpatského euroregiónu, ktorý  vznikol v roku 1993 a tiež predstavil  vznik a činnosť Karpatského  Euroregiónu Slovensko – Sever a tiež jeho ďalšiu činnosť. V ďalšom predstavil prípravu samostatného Operačného programu Karpatský horizont, ktorý ako nadnárodný cezhraničný program by bol po jeho schválení financovaný Európskou komisiou.
S projektom Karpatský horizont oboznámil prítomných aj David Lasek, ktorý spomenul aj iné regióny, ktorých rozvoj je podobne financovaný.  V diskusii sa prítomní vyjadrovali k spoločnej slovensko – poľskej spolupráci a  spoločným prioritám pri rozvoji  slovensko – poľského prihraničia.  Na stretnutí bola aj informácia, že vstup mesta Svidník do Združenia bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva vo februári 2012.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.