Aktuality / Hroznatín prišiel do Svidníka

Mesto Svidník a obec Hroznatín v Českej republike spája osoba gen. Svobodu, ktorý je rodák z Hroznatína.

Hroznatínci si prišli pozrieť miesta, ktoré sa spájajú s vojenským pôsobením generála a zároveň si priamo od primátora mesta Svidník Jána Holodňáka vypočuli, čo pre Svidníčanov znamená generál Svoboda. 

Návšteva z Hroznatína bola prijatá na matrike MsÚ primátorom mesta Svidník a spoločne vyjadrili úctu generálovi Svobodovi položením kytíce na pietnom mieste pri soche generála. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.