Aktuality / Honorárny konzul Ruskej federácie vo Svidníku

V pondelok 18. júla 2016 navštívil mesto Svidník honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a Prešovský kraj Mgr. Ladislav Štefko. Primátor Ing. Ján Holodňák vzácneho hosťa prijal na pôde MsÚ Svidník, kde diskutovali o vzájomných rusko – slovenských vzťahoch a zintenzívnení spolupráce medzi Mestom Svidník a Ruskou federáciou najmä v hospodárskej a kultúrnej oblasti. Zhodnotili, že spolupráca je obojstranne výhodná a preto je nutné ju neustále rozvíjať. Honorárny konzul sa vyjadril,  že konzulát so sídlom v Košiciach, ktorého pôsobnosť je aj v Prešovskom samosprávnom kraji chce prispieť do bohatej mozaiky vzájomnej spolupráce, s cieľom poskytnúť nové šance a pomoc podnikateľským subjektom, spoločenským, kultúrnym a školským inštitúciám, ale aj širokej verejnosti znovuobjaviť Rusko s jeho hospodárskym a duchovným bohatstvom. 
 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.