Aktuality / Hodnotili zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste

 

V stredu vykonal primátor mesta Ján Holodňák s vedením mesta obhliadku jednotlivých častí Svidníka. Po nej na mestskom úrade hovorili o možnostiach zlepšenia technického a vozového parku Technických služieb Svidníka. Tak ako každoročne, aj tohto roku zvládajú Technické služby zimnú údržbu v meste veľmi dobre, ako skonštatoval primátor mesta a aj touto cestou sa chce poďakovať riaditeľovi a zamestnancom Technických služieb, ale aj všetkým občanom a podnikateľom, ktorí sa pred svojimi domami a prevádzkami starajú o čistotu chodníkov a prispievajú k bezproblémovej  a bezpečnej ceste pre vodičov i chodcov.              J. Mihalík  

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.