Aktuality / Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska

 

Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska
 
V utorok 8.marca sa stretli vo svojom klube členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska na svojej hodnotiacej schôdzi. Pozvanie prijal aj primátor mesta Ján Holodňák.
Na schôdzi členovia JDS prejednali svoje aktivity v minulom roku i plány na rok 2011. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta, ktorý ich ubezpečil, že jeho snahou bude, aby v rámci svojich možností pomohol pri riešení problémov a verí, že sa vždy nájde to najlepšie riešenie.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien primátor odovzdal kytičku všetkým prítomným ženám.                            JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.