Aktuality / Hodnota učiteľského povolania sa pripomínala vo Svidníku aj tento rok.

Tradícia oslavovania Dňa učiteľov je v našom meste od roku 2005 a rovnako od tohto času sú v našom meste oceňovaní pedagógovia, ktorí svojou prácou obohatili svoje povolanie a sú inšpiráciou pre svojich kolegov i žiakov.
Tento rok sme si Deň učiteľov pripomínali 10. apríla v Dome kultúry a naši pedagógovia si užili program v podaní folklórneho súboru Rozmarija z Prešova. Výnimočným pre tento rok bolo pozvanie na spoločné podujatie aj pedagógov v seniorskom veku, ktorí mali doposiaľ tieto oslavy samostatne. Všetkým prítomným sa prihovoril primátor mesta Svidník Ján Holodňák a ocenení pedagógovia si prevzali ďakovný list a pamätný darček v podobe pera na pamiatku.

„Otec“ všetkých pedagógov J.A.Komenský povedal: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ Tento veľký muž mal už na prelome 16. a 17. st. silné myšlienky, ktoré sú aktuálne aj teraz v 21. storočí. Učiteľstvo je mimoriadne náročné povolanie, ktoré si vyžaduje celého človeka a preto sme radi, že v meste Svidník je živá tradícia osláv Dňa učiteľov. Slovami primátora mesta Svidník vyjadrujeme uznanie a obdiv všetkým, ktorí toto povolanie vykonávajú. „Prajem Vám naši pedagógovia veľa síl k svojej náročnej práci, veľa kreatívnosti na motiváciu žiakov a nech má každý z Vás svoju nevyčerpateľnú studnicu energie, ktorú musíte so seba denno-denne vydávať“, Ján Holodňák.

 

Ocenení učitelia v roku 2018

1.MŠ Ľ. Štúra
Emília Peláková

2.MŠ 8. mája
Simona Tomková Simčáková

3.MŠ gen. Svobodu
Helena Pajkošová

4.ZŠ Komenského
Mgr. Ľudmila Berežňáková
Bc. Mária Gocová
Mgr. Ľubica Markovičová
PaedDr. Nataša Želizňáková

5.ZŠ Spojená škola
Mgr. Marta Kotuličová

6.ZŠ 8. mája
Mgr. Kamila Džupinová
Mgr. Vladimír Zelizňák
Mgr. Pavol Želizňák

7.ZŠ Karpatská
PaedDr. Renáta Magdziaková
Mgr. Renáta Vitková

8.CZŠ sv. Juraja
Mgr. Ján Halčík
RNDr. Beáta Holodňaková

9.ZUŠ Svidník
Peter Varga
Ľubomír Zásada, DiS.art

10.Centrum voľného času
Mgr. Tatiana Bóriková


 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.