Aktuality / Hlavný kontrolór mesta Svidník oslávil životné jubileum

Vo februári oslávil krásne životné jubileum hlavný kontrolór mesta Svidník Ing. Ivan Sagan. Pri tejto príležitosti bol prijatý primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom, ktorý mu za zveľaďovanie a rozvoj mesta Svidník poďakoval a odovzdal Ďakovnú plaketu i kyticu kvetov. Vyzdvihol jeho aktivity v oblasti svidníckeho futbalu, vďaka ktorým dlhodobo prispieva k rozvoju tohto športu v našom meste. Primátor poprial oslávencovi veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Ku gratuláciám sa pripojil aj zástupca primátora Peter Pilip. 

Ivan Sagan je rodákom zo Svidníka a celý svoj život zasvätil svidníckemu futbalu. V mladosti futbal hrával, neskôr aktívne pôsobil vo výbore futbalového klubu. Počas svojej profesijnej kariéry pracoval v niekdajších Komunálnych službách mesta Svidník, Odevných závodoch kpt. Nálepku Svidník a od roku 2010 na Mestskom úrade Svidník. V roku 2015 bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta, ktorú zastáva dodnes.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.