Aktuality / Hlásenie porúch na verejnom osvetlení

 

Hlásenie porúch na verejnom osvetlení !
 
Verejné osvetlenie mesta Svidník majú v správe a prevádzke, vrátane jeho údržby Technické služby mesta. Tak ako pri ostatných energetických rozvodných sietiach môže aj na tomto zariadení dôjsť k dočasným výpadkom, resp. poruchám, čo iste neprispieva k pohode, spokojnosti a v neskorých večerných a nočných hodinách aj k bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta ako aj k ochrane majetku.
V záujme rýchleho odstránenia prípadných porúch, resp. výpadkov na verejnom osvetlení informujeme touto cestou občanov mesta, že svoje poznatky, resp. zistenia porúch verejného osvetlenia môžu nahlásiť počnúc dňom 12.9.2011, kedykoľvek denne, aj v dňoch pracovného pokoja, na telefónne číslo 7522253 /stála služba na vrátnici TS/.
 
 
 
                                                                                          Imrich B e d n á r
                                                                                        vedúci odboru MsÚ

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.