Aktuality / Gratulácia k životnému jubileu Eve Kolesárovej

Riaditeľka Správy povodia Bodrogu, Ing. Eva Kolesárová spolupracuje s mestom Svidník niekoľko rokov a vzájomné výborné pracovné vzťahy medzi mestom Svidník a úradom priniesli mnoho pozitívnych posunov. Riaditeľka Správy povodia Bodrogu, pani Kolesárova oslávila v uplynulých dňoch krásne životné jubileum 50 rokov a pri tejto príležitosti jej primátor mesta Svidník odovzdal Cenu primátora. Táto cena predstavuje ohodnotenie jej profefionality a ústretového prístupu k riešeniu problémov v správe povodia vo Svidníku. 

Ku gratulácii sa pripojil aj vedúci strediska SVP vo Svidníku Ján Matvej, ktorý rovnako blahoželal jubilantke ku krásnemu sviatku a poprial jej mnoho zdravia a pracovných úspechov.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.