Aktuality / FS Makovica oslavoval 60 rokov od jeho založenia

Dom kultúry v sobotu, 19. novembra 2016, patril FS Makovica, ktorý sa pri príležitosti 60. výročia založenia súboru predstavil veľkolepým profilovým programom. Súčasťou programu bol aj krst nového CD, ktoré symbolicky makovičkami pokrstil a uviedol do života poslanec NR SR a predseda PSK Peter Chudík. 

Tejto slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý poďakoval celému folklórnemu súboru za skvelú reprezentáciu nášho mesta nielen v rámci Slovenska, ale i v zahraničí. Umeleckej vedúcej súboru a zároveň riaditeľke Podduklianského osvetového strediska Márii Pajzinkovej pri tejto príležitosti daroval Ďakovnú plaketu k 60. výročiu založenia FS Makovica i krásnu kyticu kvetov. 

 

FS Makovica

FS Makovica patrí medzi najstaršie národnostné súbory. Od svojho vzniku v máji 1956 až po súčasnosť je reprezentantom kultúry Rusínov. Zriaďovateľom súboru je Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.

Súbor prezentuje predovšetkým duchovné dedičstvo piesní, tancov a krojov regiónov Šariš, Zemplín, Spiš. Súborová tvorba je charakteristická originálnosťou pri výbere a spracovaní pôvodného folklórneho materiálu, vyznačuje sa nápaditosťou a vyjadrením životného optimizmu. So svojím programom súbor účinkuje na domácich podujatiach a festivaloch, ale precestoval prakticky celú Európu a časť Ázie, kde nadšení diváci i organizátori festivalov vysoko hodnotili umeleckú úroveň a atraktívnosť vystúpení FS Makovica.

Počas svojej existencie súbor získal mnoho úspechov v súťažných prehliadkach a na festivaloch. V súčasnosti súbor tvoria predovšetkým mladí ľudia rôznych profesií, ako i študenti tunajších škôl, ktorí si zamilovali folklór a tradičnú ľudovú kultúru a rozhodli sa venovať jej uchovávaniu a prezentovaniu svoje schopnosti a voľný čas.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.