Aktuality / ETICKÝ KÓDEX

 

ETICKÝ KÓDEX
 
Včera 18.4.2011 bol pre všetkých zamestnancov Mesta Svidník prijatý Etický kódex, ktorým sa stanovujú a podporujú zásady a pravidlá správania sa zamestnancov, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať a vytvárať tak základ budovania a udržovania dôvery verejnosti. Účelom Etického kódexu je vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa zamestnancov a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené od zamestnancov. Kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme. 
Zároveň nadobudla platnosť aj smernica primátora č.2/2011 o vykonávaní kontroly používania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.                                                                                                       JM

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.