Aktuality / ECHO NAŠICH SLÁVNOSTÍ 2016

V piatok, 21. októbra 2016, patrila kinosála Domu kultúry vo Svidníku tradičnému kultúrnemu podujatiu "Echo našich slávností". V pestrom programe vystúpili FS Makovica, DFS Makovička, DFS Komanička, spevácka skupina Svidníčanka, FS Čaklov a spevácka skupina Makovickyj holos. O zábavu sa postaral aj ľudový rozprávač Igor Latta, ktorý svojim humorom všetkých pobavil. V závere nadšení diváci vyjadrili svoje poďakovanie účinkujúcim búrlivým aplausom a všetci spoločne si zaspievali pieseň Mnohaja, blahaja lita.

V rámci slávnostného večera, na tomto kultúrnom podujatí, bola ocenená známa osobnoť mesta Svidník. Pri príležitosti krásneho životného jubilea 80. rokov si svidnícky etnograf, folklorista a fotograf Ivan Čižmár prebral z rúk primátora mesta Jána Holodňáka Ďakovnú plaketu. Jubilant Ivan Čižmár sa za ocenenie srdečne poďakoval a nadôvažok spolu s členmi Makovickeho holosu pár piesní aj zaspieval.

Mesto Svidník ďakuje sponzorom tejto nádhernej akcie a to H.K.K. mont, s.r.o. Svidník a JUMI-STAV s.r.o. Svidník, vďaka ktorým sa tento rok mohlo "Echo našich slávností" zrealizovať.

     

          

                 

                 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.