Aktuality / Dvadsiate výročie vzniku Karpatského euroregiónu

 

Romantický dátum nevedomky pripadol aj pre organizáciu Karpatský euroregión. Organizácia združujúca Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajinu i Rumunsku vznikla pred 20 rokmi 14. februára 1993 a teraz si pripomenula svoj vznik i vývoj.
Hostiteľom tejto významnej udalosti bolo poľské mesto Rzesow s podpredsedom predstavenstva Dawidom Lasekom a pozvanie prijali aj naši zástupcovia mesta, primátor Ján Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita i vedúci odboru výstavy, dopravy, životného prostredia i regionálneho rozvoja Ľubomír Čepan.
Organizácia vznikala v časoch kedy sa štáty v Európe spamätávali z nového usporiadania, nových pomerov a hľadali svoju identitu. Takto trpelo a zároveň aj bojovalo Slovensko a práve potreba národnej identity i regionálneho zaradenia poskytla priestor na združenie karpatského euroregiónu. Hoci Slováci boli otcami myšlienky spolu s poľskou stranou i Maďarmi, v čase nášho osamostatňovania nebolo možné podpísať plnohodnotné členstvo a preto sme sa v tom čase stali len pridruženou krajinou Euroregiónu Karpaty.
Záujem na fungovaní organizácie bol z roka na rok silnejší, krajiny chceli hľadať cestu spoločného rozvoja, spoločnej kultúrnej športovej hospodárskej pomoci, chceli udržiavať priateľské vzťahy a táto potreba je tu do teraz.
Na konferencii k 20. výročiu vystúpili zakladatelia a iniciátori myšlienky, spomínali na začiatky, hodnotili priebeh a popriali tomuto úspešnému združeniu ešte mnoho rokov a veľa priateľských stretnutí.
Euroregión Karpaty priniesol viacero spoločných projektov a jedným z takých úspešných je napríklad digitalizácia kina Dukla, ktorá práve prebieha a už teraz sa pracuje na ďalšom projekte v spolupráci s poľským mestom Zagorz pri meste Sanok v oblasti podpory turismu.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.