Aktuality / Dukelský beh mieru napísal 55. kapitolu

Dukelský beh mieru vo svojej 55. kapitole 7. septembra ukázal krásu behu, súťaživého ducha a silu spoločnej emócie. Mesto Svidník ako hlavný organizátor tejto výnimočnej športovej akcie chce týmto poďakovať všetkým bežcom, ktorí sa postavili na štart 19 km behu Dukla – Svidník, ale aj bežcom Dukelskej desiatky, Veľkého behu zdravia i Malého behu zdravia.

Jubilejný ročník bol výnimočný v niekoľkých ohľadoch. Tento rok sme premiérovo spustili elektronickú registráciu, s ktorou súviselo aj elektronické monitorovanie času bežcov. Preto každý účastník si môže svoju cieľovú fotografiu vytlačiť z webovej stránky mesta Svidník. Úžasné čísla na štartovacích čiarach hovoria o tom, že beh je populárny šport pre malých i veľkých a za zdravím chce behávať stále viac ľudí. Na hlavnom Dukelskom behu mieru sa zúčastnilo 120 bežcov, pričom tento počet tvorilo 19 žien a z nášho okresu bolo 50 bežcov.
V celkom poradí skončili na prvých troch miestach títo bežci: 1. Imrich Pastor 00:59:56, 2. Hubert Wierda 1:04:23, 3. Michal Ivančo 1:05:00
Najrýchlejší muži z nášho okresu: 1. Radoslav Poláček 1:11:16, 2. Igor Vančišin 1:11:28, 3. Michal Kostik 1:19:03
Najrýchlejšie ženy z nášho okresu: 1. Mária Adamečková 1:29:44 , 2. Renáta Vitková 1:40:56, 3. Viktória Hamarčáková 1:46:12

Tak ako minulé roky, aj teraz malo mesto pripravené sprievodné behy, ale výnimočná účasť znásobila ich význam. Na Malom behu zdravia sa tento rok zúčastnilo 201 bežcov, ktorí si zabehli 500 m. Na štart Veľkého behu zdravia, ktorý meral 3 km, sa postavilo 104 bežcov a Dukelskú desiatku si trúfalo odbehnúť 17 bežcov.

Mnohí z bežcov prišli podporiť aj svoje školské zariadenie v rámci súťaže Behaj za školu, ktorú vyhlásilo mesto za podpory partnerov ATAK a 3B. Tie, víťaznej škole darovali poukážku na nákup v hodnote 800 €. Výhernou školou sa stala Základná škola na Ul. Karpatskej, ktorej srdečne blahoželáme.

Počas celého doobedia súťažili aj fotografie o meste Svidník, ktoré robili estetickú kulisu námestia a aj jej výhercovia obdržali vecné ceny. Všetky súťažné fotografie sú naďalej uverejnené vo fotogalérii webovej stránky mesta Svidník.

Vo Svidníku sme prvú septembrovú nedeľu zažili deň plný bežcov i fanúšikov a mesto chce týmto srdečne poďakovať za propagáciu ročníka mediálnym partnerom, ktorými sú Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko, Naše novinky, Podduklianske novinky, Stropkovské spektrum, TV Zemplín, týždenník DUKLA a Vranovské novinky.
Vďaka patrí aj Fitnescentru Fitt+, Svetu zdravia Svidník a osobitné poďakovanie patrí aj Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý finančne podporil jubilejný ročník Dukelského behu mieru.

Tak ako bolo na tričku tohto ročníka napísané „Trénujem na ďalší ročník Dukelského behu mieru“, tak sa aj mesto spolu s primátorom bude pripravovať, aby štvrtý najstarší beh na Slovensku sme zorganizovali na vysokej úrovni a veríme, že rekordný počet 442 bežcov spolu prekonáme.
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.