Aktuality / Duchovní požehnali mestský úrad

 V stredu 7. januára 2015 navštívili Mestský úrad vo Svidníku duchovní otcovia Marek Pulščák a Peter Marčák, ktorý svätenou vodou a modlitbami požehnali priestory mestského úradu a posvätenou kriedou napísali na dvere Kristus nech žehná tento dom. Prijal ich primátor mesta Ján Holodňák.

Spolupráca s cirkvami je v našom meste na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí mnohý rad podujatí, ktoré  spolu organizovali. Prítomní vyslovili presvedčenie, že i naďalej sa bude spoluprác rozvíjať pre blaho a prospech všetkých občanov Svidníka.             J. Mihalík      

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.